6165cc金沙总站
大连理工大学首页English
当前位置: 首页 >> 学院师资 >> 专职科研人员
专职科研人员

管理科学与工程系     |     工商管理系

职称: 高级工程师
电话:
邮箱: baizhaoyang@dlut.edu.cn
地址: 6165cc金沙总站D458
职称: 博士后
电话:
邮箱: ychen@dlut.edu.cn
地址: 6165cc金沙总站D205
职称: 博士后
电话:
邮箱: deqianghu@dlut.edu.cn
地址: 6165cc金沙总站D222
职称: 博士后
电话:
邮箱: jiayibo@dlut.edu.cn
地址: 6165cc金沙总站D230
职称: 博士后
电话:
邮箱: juan@dlut.edu.cn
地址: 6165cc金沙总站D226
职称: 博士后
电话:
邮箱: liufeifan@dlut.edu.cn
地址:
职称: 博士后
电话:
邮箱: liujialingmath@163.com
地址: 6165cc金沙总站D205
职称: 工程师
电话:
邮箱: qianys@dlut.edu.cn
地址: 6165cc金沙总站D458
职称: 工程师
电话: 0411-84707521
邮箱: sxy@dlut.edu.cn
地址: 6165cc金沙总站D458
职称: 博士后
电话:
邮箱: keybuffs@163.com
地址: 6165cc金沙总站D212
职称: 博士后
电话:
邮箱: zhangchen0608@foxmail.com
地址: 6165cc金沙总站D228
职称: 博士后
电话:
邮箱: zxfazg@126.com
地址: 6165cc金沙总站D220
职称: 博士后
电话:
邮箱: zhushan@dlut.edu.cn
地址: 6165cc金沙总站D230


共13条 首页上页1下页尾页