6165cc金沙总站
大连理工大学首页English
当前位置: 首页 >> 学院师资 >> 副教授
副教授

管理科学与工程系     |     工商管理系     |     经济系

职称: 副教授
电话:
邮箱: bmbian@dlut.edu.cn
地址:
职称: 副教授
电话: 0411-84707820
邮箱: chenxl_dg@dlut.edu.cn
地址: 6165cc金沙总站D219
职称: 副教授
电话: 0411-84707973
邮箱: chenzhen@dlut.edu.cn
地址: 6165cc金沙总站D330
职称: 副教授
电话:
邮箱: yjding@dlut.edu.cn
地址: 6165cc金沙总站D333
职称: 副教授
电话:
邮箱: wgdxgn@dlut.edu.cn
地址: 6165cc金沙总站D328
职称: 副教授
电话:
邮箱: dumu@dlut.edu.cn
地址:
职称: 副教授
电话: 0411-84706083
邮箱: zhfeng@dlut.edu.cn
地址: 6165cc金沙总站D516
职称: 副教授
电话:
邮箱: fuyg@dlut.edu.cn
地址: 6165cc金沙总站D609
职称: 副教授
电话:
邮箱: gaoya@dlut.edu.cn
地址: 6165cc金沙总站D357
职称: 副教授
电话:
邮箱: guyu@dlut.edu.cn
地址: 6165cc金沙总站D459
职称: 副教授
电话: 0411-84707373
邮箱: guolingling@dlut.edu.cn
地址: 6165cc金沙总站D451
职称: 副教授
电话:
邮箱: Hansj0705@126.com
地址: 6165cc金沙总站D205
职称: 副教授
电话:
邮箱: zhaojunhan@dlut.edu.cn
地址:
职称: 副教授
电话:
邮箱: hechao@dlut.edu.cn
地址: 6165cc金沙总站D525
职称: 副教授
电话:
邮箱: hhx@dlut.edu.cn
地址: 6165cc金沙总站D628
职称: 副教授
电话:
邮箱: huangh@dlut.edu.cn
地址: 6165cc金沙总站D517
职称: 副教授
电话: 0411-84706502
邮箱: huangxuewen@dlut.edu.cn
地址: 6165cc金沙总站D201
职称: 副教授
电话:
邮箱: jinyf@dlut.edu.cn
地址: 6165cc金沙总站D313
职称: 副教授
电话: 0411-84707142
邮箱: shanyu@dlut.edu.cn
地址: 6165cc金沙总站D513
职称: 副教授
电话:
邮箱: mfli@dlut.edu.cn
地址: 6165cc金沙总站D619


共71条 首页上页1234下页尾页